Od lipca bez podatku u źródła

Od lipca bez podatku u źródła od należności licencyjnych i odsetek.

30 czerwca  2013 r. kończy się okres przejściowy dla Polski na implementację  tzw. dyrektywy odsetkowej (dyrektywa 2003/49/WE).  Oznacza to,  iż odsetki i należności licencyjne  wypłacone na rzecz kwalifikowanych  nierezydentów  z  krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii  od 1 lipca 2013 r. zwolnione będą z podatku u źródła,  po spełnieniu  poniższych warunków: 

§  Spółki powiązane są ze sobą kapitałowo, w taki sposób że spółka dokonująca lub uzyskująca płatności posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów w kapitale drugiej spółki;

§  Odbiorcą należności jest podmiot posiadający siedzibę na terenie UE/EOG/Szwajcarii i podlegający tam opodatkowaniu od całości swoich dochodów;

§  Spełniony jest warunek okresu posiadania udziałów w określonym minimalnie 25 % zakresie nieprzerwanie przez okres co najmniej dwóch lat. Warunek spełniony może być zarówno w momencie wypłaty odsetek, należności licencyjnych jak i później.

Stosowanie zwolnienia będzie uzależnione od posiadania przez polską spółkę wypłacającą należności licencyjne lub odsetki:

§  Certyfikatu rezydencji podatkowej odbiorcy, który jest ważny na dzień dokonania wypłaty;

§  Pisemnego oświadczenia, że odbiorca nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania

Podatek u źródła pobierany jest w chwili zapłaty odsetek i należności licencyjnych, dlatego też  warto odroczyć płatność do 1 lipca, by uniknąć obciążenia podatkowego.

Doradca podatkowy

Biuro Rachunkowe BADESTA


Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.