DORADZTWO

DORADZTWO PODATKOWE

Celem usługi jest ograniczenie ryzyka finansowego obsługiwanych firm oraz optymalizacja podatkowa w granicach istniejącego prawa. Osiągamy to poprzez rozbudowany system kontroli wewnętrznych i doradztwo.

Usługa obejmuje:

 • przeprowadzanie i nadzór nad procesami związanymi z przekształceniem, łączeniem i dzieleniem spółek
 • optymalizację podatkową polegającą między innymi na właściwym wyborze formy działalności i formy opodatkowania
 • okresowe przeglądy podatkowe
 • kontrolę dostarczanych dokumentów pod kątem zgodności z przepisami prawa 
 • stałe doradztwo w bieżących i planowanych przedsięwzięciach celem zmniejszenia obciążeń podatkowych w ramach istniejącego prawa
 • stałe informowanie klientów o zmianach w przepisach podatkowych

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA PRACY

Świadczona przez nas usługa ma na celu wybór optymalnej formy zatrudnienia pracowników, a także pomoc przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów powstałych w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.

Usługa obejmuje:

 • wybór optymalnej formy zawierania umów z pracownikami
 • doradztwo w zakresie alternatywnych form zatrudnienia (w tym samozatrudnienia)
 • pomoc w zakresie rozwiązywania umów o pracę

POZOSTAŁE DORADZTWO

Celem usługi jest wykorzystanie zewnętrznego doradcy w procesie restrukturyzacji i obniżenia kosztów działania klienta.

Usługa obejmuje:

 • opracowanie kompleksowych programów obniżania kosztów
 • sporządzanie raportów zarządczych w formie uzgodnionej z klientem
 • budżetowanie i controlling

SPRAWDŹ JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC

Biuro Rachunkowe Badesta | Usługi | Wejście na rynek
Biuro Rachunkowe Badesta | Usługi | Księgowość i podatki
Biuro Rachunkowe Badesta | Usługi | Kadry i płace

Zainteresowała Cię nasza oferta?