KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

Wśród naszych klientów znajdują się zarówno podmioty wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych, jak i niewielkie polskie spółki rodzinne. Pracę w firmie zorganizowaliśmy tak, aby każdy klient współpracował stale z jednym specjalistą, doskonale zorientowanym w specyfice danej firmy.

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

USŁUGA OBEJMUJE:

 • Elektroniczny obieg dokumentów pomiędzy klientem a biurem rachunkowym
 • Opracowanie planu kont i polityki rachunkowości
 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w systemie komputerowym własnym lub klienta. Pracujemy w systemach: Comarch ERP Optima, SAP Business One, Business Central (Microsoft Dynamics NAV), SAGE ERPX3, Enova365, AS400, OCRA, Raks SQL, Altum, Saldeo SMART. Bierzemy udział we wdrożeniu systemów księgowych u klienta.
 • Sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych i elektroniczne wysyłanie ich do właściwych urzędów
 • Wysyłanie plików JPK VAT
 • Obsługę zwrotów VAT
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych i pomoc w ich składaniu do KRS
 • Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań do GUS
 • Sporządzanie i wysyłanie sprawozdań do NBP
 • Sporządzanie raportów zarządczych dla klienta, w tym dla podmiotów z dużych grup kapitałowych notowanych na światowych giełdach (US GAAP, MSSF)
 • Sporządzanie raportów na NewConnect
 • Konsolidacje grup kapitałowych
 • Przygotowywanie wniosków kredytowych w tym prognoz finansowych
 • Analizę kosztów i pomoc w ich restrukturyzacji
 • Przygotowywanie wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie podatków
 • Monitoring należności i zobowiązań
 • Współpracę z biegłymi rewidentami podczas audytów
 • Wyprowadzenie zaległości powstałych przed zawarciem umowy
 • Reprezentację klienta przed urzędem skarbowym, również w zakresie kontroli

SPRAWDŹ JAK JESZCZE MOŻEMY CI POMÓC

Biuro Rachunkowe Badesta | Usługi | Wejście na rynek
Biuro Rachunkowe Badesta | Usługi | Kadry i płace
Biuro Rachunkowe Badesta | Usługi | Doradztwo

Zainteresowała Cię nasza oferta?