Nasze usługi

Wejście na rynek

Usługa kierowana jest do firm planujących wejście na polski rynek i obejmuje:

  • Pomoc przy założeniu spółki oraz jej rejestracja w odpowiednich urzędach (KRS, US, GUS, ZUS)
  • Sprzedaż zarejestrowanej spółki gotowej do prowadzenia działalności gospodarczej (shelf company)
  • Wynajem adresu rejestrowego i obsługa korespondencji
więcej

Usługi księgowe

Wśród naszych klientów znajdują się zarówno podmioty wchodzące w skład międzynarodowych grup kapitałowych, jak i klienci indywidualni. Pracę w firmie zorganizowaliśmy tak, aby każdy klient współpracował stale z jednym pracownikiem doskonale zorientowanym w specyfice danej firmy.

więcej

Kadry i płace

Usługa ma na celu zapewnienie prawidłowości i bezpieczeństwa związanego z zatrudnianiem pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

więcej

Doradztwo

Ograniczanie finansowego ryzyka oraz optymalizacja podatkowa.

Usługa obejmuje:
- doradztwo podatkowe
- doradztwo w zakresie prawa pracy
- doradztwo finansowe

więcej

Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.