Badesta Sp. z o.o.

Siedziba: „Babka Tower” Al. Jana Pawła II 80 lok. 39, 00-175 Warszawa
Rok założenia: 1991

KRS 0000193000
Regon 012086676
NIP 5220014159
Kapitał 50 000 PLN


Zarząd:
Barbara Bajorek
– Prezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 02822, Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 2164/97
Stanisław Popiołek – Wiceprezes Zarządu, Doradca Podatkowy nr 02864


Badesta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Siedziba: „Babaka Tower” Al. Jana Pawła II 80 lok. 39, 00-175 Warszawa
Rok założenia: 2010

KRS 0000369293
Regon 142656800
NIP 5252492169
Kapitał 230 000 PLN


Zarząd:

Barbara Bajorek – Prezes Zarządu Komplementariusza, Doradca Podatkowy nr 02822, Świadectwo Kwalifikacyjne Ministerstwa Finansów nr 2164/97
Stanisław Popiołek – Wiceprezes Zarządu Komplementariusza, Doradca Podatkowy nr 02864


Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.