Solidarna odpowiedzialność nabyców towarów wrażliwych

Solidarna odpowiedzialność z tytułu vat

1 października 2013 roku weszły w życie przepisy regulujące solidarną odpowiedzialność z tytułu vat nabywcy towarów tzw. wrażliwych, do których  zaliczamy złoto, paliwa, wyroby stalowe. Zgodnie z art. 105a Ustawy o podatku od towarów i usług nabywca odpowiada solidarnie ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającego na dokonaną na jego rzecz dostawę jeżeli:

  •  Wartość towarów wrażliwych (zdefiniowanych wzałączniku  nr 13  do ustawy), nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy, przekroczyła w danym miesiącu kwotę 50.000,00 zł. netto, oraz
  •  W momencie dokonania dostawy towarów wrażliwychnabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego aby przypuszczać, że kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę nie zostanie wpłacona do urzędu skarbowego (jeżeli okoliczności lub warunki towarzyszące tej dostawie odbiegały od rynkowych )

Przepisów nie stosuje się do benzyn silnikowych, olejów napędowych, gazów przeznaczonych do napędu silników spalinowych, jeżeli ich nabycie:

  • jest dokonywane na stacjach paliw lub stacjach gazu płynnego, do standardowych zbiorników pojazdów,
  • dostawy tych towarów dokonuje podatnik dostarczający gaz przewodowy za pośrednictwem własnych sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych

Sprzedawca towarów wrażliwych może złożyć w urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną, która wyłączy zastosowanie solidarnej odpowiedzialności nabywcy.

Nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, która weszła w życie 1 października 2013 r. wprowadziła także ograniczenia dla sprzedawców towarów wrażliwych w zakresie kwartalnego rozliczania podatku vat.

Doradca podatkowy

Biuro Rachunkowe BADESTA

www.badesta.com.pl

Al. Jana Pawła II 80/39

00-175 Warszawa

Tel. +48 22 259 21 00


Copyright © Badesta Sp. z o.o. sp.k.